Standart Seçim

TMS/TFRS kapsamında yapılacak denetimlerde öncelikle denetimin kapsayacağı standartların seçilmesi gerekmektedir.

Kontroller

Seçilen standartlara bağlı olarak yapılacak kontroller yaklaşık 2000 soru/konu içerisinde otomatik olarak hazırlanır.