Denetim Dosyası

Denetim dosyası, yapılan denetim ile ilgili oluşan tüm rapor ve belgelerin tek bir dosyada toplanması işlemidir.
– BDY.Net tarafından oluşturulan çalışma kâğıtları,
– Çalışma kâğıtlarına eklenmiş belgeler,
– BDY.Net kütüphanelerinde yer aşan belgeler.
Özellikler:
– Dosya içeriği denetçi tarafından belirlenebilir.
– Tüm dosyalar PDF formatında tek bir dosyada toplanır.
– Oluşan PDF dosyasında sayfa sınırlaması yoktur.
– Oluşturulan dosyaya uygulana sayfa numaralandırmada dışarıdan temin edilmiş dosyalar için referans numaraları kullanılır.
– Oluşturulan dosya BDY.Net veri tabanına kaydedilir.