Önemlilik

Önemlilik herhangi bir hesabın mali tablonun bütünü içerisindeki önemini ve ağırlığını ifade den kavramdır. BDY.Net önemlilik hesaplamasını denetçi tarafından belirlenen;
– Önemlilik ölçütü (Aktif büyüklük, Satışlar, Kar/Zarar vb.),
– Önemlilik Yüzdesi
– Hesapların Önemlilik Durumu
Kriterleri ile otomatik yapılarak her bir ana hesabın incelenecek tutarı belirlenir.
Modül Özellikleri:
– İncelenecek tutarın belirlenmesinde sonra muavin defter kayıtlarından incelenecek işlemler denetçinin her bir hesap için tanımlayabildiği Rassal, Büyükten Küçüğe, Küçükten Büyüğe seçenekleri kullanılarak BDY.Net tarafından otomatik olarak seçilir.
– İncelenen muavin defter hareketleri üzerinde inceleme sonuçları ve notlar girilebilir.
– İncelenmek üzere seçilen işlemler ile ilgili durum çalışma kâğıdı olarak alınabilir.

Önemliliğin Önemi

Önemlilik konusu Bağımsız Denetim’ in ayrılmaz bir parçasıdır. Önemlilik hesaplamaları sadece mizan verileri üzerinden
yapılıp “İncelenecek ve Yadsınabilecek Tutarlar” belirlenebilir ancak incelenecek işlemlerin seçilebilmesi için muavin
defter verilerine de ihtiyaç vardır.
Bağımsız Denetim yazılımınızı seçerken içeriğinde Önemlilik konusunun olup olmadığını, eğer varsa, işlemlerin muavin
kayıtları seviyesinde yapılıp yapılamadığını mutlaka inceleyiniz.