Mizan Raporu

Çeşitli mizan raporları alınabilir.
– Cari dönem veya geçmiş döneme ait mizanlar alınabilir.
– Hesaplar üzerinde muavin defter listelenebilir.
– Hesaplara Uyarıcı/Hatırlatıcı not eklenebilir.