Değerlendirme Toplantıları

Denetçilerin kendi aralarında veya denetlenen işletmenin yetkilileri ile yaptıkları toplantılar izlenir. Toplantı tutanaklarına türü, katılımcılar, görüşler, konular, alınan kararlar girilerek veri tabanına kaydedilir, istenirse çalışma kâğıdı olarak denetim dosyasına eklenir.