Hesap Durumu

Ana hesap veya muavin seviyede bir hesaba ait 12 aya ait aylık toplam veya birikmiş toplam ve bakiyeler listelenebilir.
– Hesaplara Uyarıcı/Hatırlatıcı not eklenebilir.
– Hesaplar üzerinde muavin defter listelenebilir.