BDY.Net Kütüphanesi

Denetlenen firmaların herhangi biri ile ilişkilendirilmeyen genel nitelikli dosyaların kaydedilir.
– Mevzuat ile ilgili dosyalar,
– Denetçi kuruluşla ilgili belgeler, vb.