BDY.Net

2014 yılı başlarında, Mikrokom A.Ş. Yönetimi muhasebe ve mali müşavirlik alanındaki deneyimini Bağımsız Denetim alanına taşıma kararını almış ve Bağımsız Denetim Yazılımı (BDY.NET) projesini başlatmıştır. BDY.NET projesi Haziran 2015 tarihinde tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur.
– BDY.Net ile Kamu Gözetim Kurumu (KGK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Bankacılık Düzenleme, Denetleme Kurumu (BDDK) ve Özel Denetime Tabi İşletmeler için Müşteri Kabulden Kalite Kontrol Testlerine kadar tüm Bağımsız Denetim süreçlerini basit, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde kolaylıkla yapılabilirsiniz.
– BDY.Net süreçleri kontrol ederek denetçilere yol gösterir.
– BDY.Net ile sayısız belgeyi bir düzen içinde denetim dosyasına kaydedebilirsiniz.

BDY.Net Kimler İçin ?

BDY.Net Bağımsız Denetim / Tam Tasdik faaliyetlerini yürüten tüzel ve gerçek kişi denetçiler ile Yeminli Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik firmaları için hazırlanmıştır.

BDY.NET Geliştirme Ekibi ve Teknolojisi

Prof. Dr. Aydın Karapınar liderliğinde Mikrokom’un deneyimli yazılım ekibi tarafından geliştirilmiş ve sürecin her aşamasında uygulamacılardan görüş ve destek alınmıştır. BDY.NET’in altyapısında, yazılım teknolojisinin en ileri aşaması olan .NET teknolojisi, C# programlama dili ve Microsoft SQL Server veritabanı sistemi kullanılmıştır.