Çalışma Kağıtları

Çalışma kağıtları denetim faaliyetinin temel belgesi niteliğindedir.
BDY.NET’de Çalışma Kağıtları,
• Denetçi tarafından çalışma formlarına girilen bilgilerden (Ör. Maddi Doğruluk Testleri)
• Yazılım tarafından üretilen raporlardan (Ör. Önemlilik Raporu) oluşturulur

Çalışma Kağıtlarının Özellikleri

• Tüm çalışma kağıtlarında sistematik olarak oluşturulan Dosya Referansı bilgisi bulunur (Ör. Yukarıdaki örnekte sağ üst köşedeki DP.DT ibaresi)
• Çalışma kağıdının hazırlandığı ve onaylandığı tarihler ile hazırlayan ve onaylayan denetçilerin adları yer alır