Vari Transferi

Veri Aktarımı, muhasebe verilerinin çeşitli yöntemlerle BDY.NET içerisine aktarılması işlemidir.
Muhasebe verileri,

  • GMS.NET Yazılımından
  • Excel veya Xml formatındaki dosyalardan
  • Başka yazılımların veri tabanlarından aktarabilirsiniz.
  • Cari döneme ek olarak geçmiş bir veya iki dönemin verilerinin de aktarılması mümkündür. Muhasebe verileri muavin defter kayıtları seviyesinde aktarılır. Bu sayede, Önemlilik İncelemeleri ile Doğrulama ve Mutabakat işlemlerinin en detaylı biçimde yapılmasına imkan
    sağlanmış olur.