Doğrulama ve Mutabakatlar

Doğrulama (Mutabakat), denetlenen işletmenin alıcılar, satıcılar, bankalar gibi hesaplarının bu muhataplar nezdindeki
bakiyelerinin doğrulanması ve belgelenmesidir.
Modül Özellikleri:
– Doğrulanacak hesaplar denetçi tarafından belirlenir.
– Muavin Defter nezdindeki verilerin mutabakat için yeterli olmaması durumunda denetlenen firma tarafından sağlanan daha detaylı veriler EXCEL ortamından BDY.Net’ e aktarılır.
– Doğrulama ve Mutabakat işlemlerinde muavin defterin kullanılması durumunda mutabakat kapsamına alınacak hesaplar Rassal, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe kriteri ile işlem hacmi ve işlem adedi baz alınarak verilen bir yüzde ile otomatik olarak belirlenebilir.
– Hem muavin defter hem de sağlanan ek veriler ile ikili mutabakat yapılabilir.
– Muhataplara ilişkin e-posta, faks vb. yollardan elde edilen belgeler denetim dosyasına eklenir.

Veri Aktarma Özelliği

Doğrulama ve Mutabakat işlemlerinde, denetlenen işletmenin muavin defter kayıtlarının kullandığınız denetim yazılımına
aktarılabilmesi ya da bu yazılımın borç/alacak listelerini Excel, XML, doğrudan veri tabanı bağlantısı gibi yöntemlerden birisi
ile dışarıdan alabilmesi çok önemlidir.
Bağımsız Denetim yazılımınızı seçerken bu hususu dikkate almanızı öneririz.