Ters Bakiye Kontrolü

Dönem içinde herhangi bir hesabın karakterine uygun olmayan bakiyeleri verdiği tarihleri saptamada kullanılır. Bu işlem yapılırken işlem bazında belge tarihlerini dikkate alması sağlanabilir.