Görüş Oluşturma

– Denetim raporu hazırlanmadan önce denetçi, denetim raporuna esas teşkil edecek son konuları inceleyerek görüşlerini aktarır.
– Koşullu sorulara verdiği cevaplara bağlı olarak denetim raporu hazırlanır.
– Ayrıca bu aşamada raporda yer alan görüşün karar diyagramı görüntülenebilir.
– Karar diyagramında oluşan görüş onaylanarak Denetim Raporu hazırlanır.
– Denetim raporunda gerekli görülen değişikliler yapılarak veri tabanına kaydedilir.