Yönetim Teyit Mektubu

Denetlenen işletmenin yönetimi tarafından Denetçi kuruluşa hitaben yazılan Yönetim Teyit Mektubu BDY.NET tarafından otomatik olarak hazırlanır. Kullanıcı, hazırlanan metin üzerinde istediği değişiklikleri yapar ve son şeklini veri tabanına kaydeder.