Kalite Kontrol Testleri

Gerçekleştirilen denetimin etkinliği, yeterliliği ve kalitesi ile ilgili değerlendirme ve tespitler bu aşamada yapılır.
Değerlendirme yapılırken denetim şirketinin ve yetkilendirilen bağımsız denetçilerin mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygunluğu, denetimin gerçekleştirildiği özgün koşullara uygunluğu dikkate alınır.