Üst yönetim ile ilgili görüşmeler

İşletme yönetiminin, hile ve usülsüzlük, hile ve usulsüzlükle mücadele yöntem ve politikaları konusundaki tespit ve eğerlendirmelerin yapıldığı aşamadır.