Usul İncelemesi

İşletmeye ait yasal defterler, dönem içi ve dönem sonu beyannameler, kullanılan yazılımlar sorgulanır.