Sürekli Denetim Dosyası

Denetlenen işletme ile ilgili olan ancak dönem bağımsız dosyaların kaydedildiği kütüphanedir.
– Denetlenen kuruluşa ait Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, vb.