Reeskont Hesaplama

Alacak ve Borç Senetleri ile Alınan ve Verilen Çekler hesapları için vade tarihleri esas alınarak belirlenen bir tarih itibarıyla reeskont hesaplaması yapar. Çek/Senet bilgileri EXCEL dosyasından aktarılır.