5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası; bir elektronik verinin üretildiği, gönderildiği, değiştirildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder. Zaman Damgası; oluşturulan beratların hangi tarih ve saatte hazırlandıklarını beratların içerisine kaydederek bu beratların herhangi bir nedenle zorunlu olan tarihte Gib’e gönderilememesi halinde sorumlu duruma düşülmesini önler. Zaman damgası zaman bilgisini kullandığınız bilgisayardan değil internet üzerinden bu iş için oluşturulmuş özel sunuculardan alır.