• E-Defter sisteminde oluşturulan Yevmiye ve Kebir defterleri ile her bir defter için hazırlanan beratlar E-Mühür ile imzalanmış elektronik dosyalardır. Bir defter dönemi için oluşturulan defter ve berat dosyaları Defter Takımı olarak adlandırılır.
  • Berat; Gib’e gönderilmek için hazırlanan, bir defterin içeriğinden elde edilen ve defterin özeti niteliğinde olan XML türünde elektronik bir belgedir.
  • E-Defter uygulamasında oluşturulan defterler Gib’e gönderilmez. Bu nedenle herhangi bir döneme ait defterin içeriğinin sonradan değiştirilmediğini garanti edecek elektronik bir belgeye ihtiyaç vardır. Bu belge Berat olarak anılmaktadır.
  • Gib, kendisine gönderilen berat dosyalarını kendi mali mührü ile mühürler.
    E-Defter kullanıcıları Gib mühürlü berat dosyalarını internet üzerinden alarak kendi bilgisayarına yüklerler.
  • E-Defter kullanıcıları Gib’den almış oldukları Gib mühürlü berat dosyalarını, defter dosyaları ile birlikte saklamak zorundadır. Defter ve berat dosyalarının ayrı ayrı hiçbir geçerliliği yoktur. Bir defter ancak ilişkili olduğu berat dosyası ile birlikte geçerlilik kazanır. Yine aynı şekilde bir berat dosyası da Gib mühürlü olsa dahi ilişkili olduğu defter dosyası olmaksızın hiçbir anlam ifade etmez.