Gib tarafından 20 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan 454 nolu VUK Genel Tebliği ile E-Defter kapsamı genişletilmiştir. Buna göre 2014 yılı satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01 Ocak 2016 tarihine kadar gerekli başvuruları yaparak bu tarihten itibaren E-Defter tutmaları zorunludur.

E-Defter mükelleflerinin ilgili tarihe kadar http://e-defter.gov.tr sitesinden elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir. Tüzel kişiler; E-Mühür ile, gerçek kişiler ise E-Mühür yada Nitelikli Elektronik imza ile başvurularını yapabilmektedir. Mükelleflerin E-Defterlerin hazırlanması ve gönderilmesi aşamalarında gerekli olan E-Mühür’ü edinebilmeleri için TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon merkezine http://www.kamusm.gov.tr adresi üzerinden başvurmaları gerekmektedir.