Kayıt Denetimleri

Mikrokom GMS.NET E-Defter sisteminde kullanıcıların belge girişleri sıkı bir şekilde kontrol edilerek hatalı kayıtların yapılması öncelikle engellenir.

Belge Türleri

E-Defter uygulaması, fiş satırlarında yer alan Belge Türü, Belge Tarihi ve Belge No bilgileri ile ilgili uyulması zorunlu olan bazı kurallar getirmiştir. Örneğin bir fiş satırında Belge Tarihi bilgisi girilmiş ise Belge Türü bilgisi de mutlaka girilmelidir. Bu ve benzeri kurallarla ilgili kontroller GMS.NET E-Defter yazılımı tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Böylelikle kullanıcının hata yapması baştan önlenmekte ileride düzeltme ile uğraşarak vakit kaybının da önüne geçilmektedir.Gib tarafından belirlenmiş 8 adet belge türü fatura, çek, senet, makbuz, navlun, müşteri sipariş belgesi, satıcı sipariş belgesi, diğer belgelerdir.GMS.NET yazılımında ise belge türleri kullanıcı tarafından serbest biçimde belirlenir ve tanımlanacak belge türü konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Programda kullanıcı tarafından belirlenen belge türleri E-Defter sisteminde tanımlı olan belge türlerinden biriyle eşleştirilir.

Ödeme Türleri

Ödeme türü E-Defter uygulamasında yer alan ve bir işleme ait ödemenin ne şekilde yapıldığını gösteren bilgidir. E-Defter uygulamasında 4 farklı ödeme türü kasa, banka, çek, senet olarak belirlenmiştir. Ödeme türü bilgisi girilmesi zorunlu olan bir bilgi değildir. Ancak oluşturdukları defterin daha fazla bilgi ihtiva etmesini isteyen kullanıcılar tarafından kullanılabilir. GMS.NET yazılımında Fiş Giriş ekranında <ödeme türü> başlıklı sütun bilgisi ile isteğe bağlı olarak kullanıcılar ödeme türü seçimi yapabilirler.

Yevmiye Fişleri

Gib E-Defter sisteminde her bir belgenin ayrı bir yevmiye fişine işlenmesi zorunludur. Bu uygulama defter kullanıcılarının fiş kayıt ve inceleme işlemlerini güçleştirmektedir. GMS.Net E-Defter uygulamasında defter hazırlanmadan önce bölünmesi gereken fişler program tarafından otomatik olarak kontrol edildiğinden kullanıcılar alışmış oldukları düzende fiş işlemeye devam edebilirler. Ayrıca GMS.Net E-Deter uygulamasında, defterleri hazırlanarak beratları Gib e gönderilmiş dönemlere ait fişlerde değişiklik yapmanız kesinlikle engellenir.

GMS.Net Müşavir Paket

Genel Muhasebe, İşletme Defterİ, Personel Bordro, Demirbaş ve Beyanname modülleri, Z-Raporu, Poliçe İşlem, Adat Hesaplama, Banka Kredi, Banka Ekstre, Veri Aktarım Sihirbazları ile Kira ve SMM Makbuz yöneticileri GMS.Net E-Defter yazılımı ile tam bir uyum içerisinde çalışır. Modül, Sihirbaz ve Yönetici Araçlarda oluşan belge kayıtları E-Defter kurallarına uygun olarak fişlere aktarılır.